KERAMIČKI MATERIJALI

Keramički materijali

Keramički materijali su anorganski materijali kristalne građe (stakla su amorfne građe), sastavljeni od atoma metalnih i nemetalnih hemijskih elemenata, koji su međusobno spojeni uglavnom hemijskim vezama (kovalentnim i/ili ionskim vezama). Osnovne karakteristike tih materijala su:

Advertisements
Slika

Wol – ceram

thumb-2.jpg

Osobine su promocija

  • tačnosti  prijanjanja –  (Ws postize tesno prijanjanje preko okluzalnih povrsina bocnih zuba,lingvalnih povrsina gornjih i labijalnih povrsina donjih zuba.Marginalno prijanjanje je potpuno sto sve zajedno obezbedjuj znacajnu otpornost ovako izradjenih radova.

Testiranjem na otpornost primenom sile od 1,1 do 1,2 Mpa  utvrdjeno je da su ove     nadoknade uradjene od W-S alumina porcelana  2,2 puta otpornije od alumina       blokova koji se koriste u cad/cam sistemu izrade a isto koliko je jak YTTRIA – stabilized zirkonia

  • izdržljivosti – otpornosti/koja je povezana sa tacnoscu prijanjanja
  • biokompatibilnosti –  sto je inace karakteristika keramickih radova
  • finansijske prihvatljivosti – koja je je usko povezana sa ustedom u vremenu
  • uštede u vremenu –  jer je moguce uraditi i do 50 clanova dnevno I
  • nadasve estetike –  jer svim w-s krunicamma i mostovima boja potice iz unutrasnjosti.,jezgro ima translucentnu osnovu. Opaker nije potreban pa je postignuta unutrasnja luminiscencija

PULPARNI KOČIĆI

PULPARNI KOČIĆI

Kod restauracije endodontski lečenih zuba primenjuju se:

a) livene nadogradnje,

b)fabrički metalni kočići,

c) fabrički karbonski ilikeramički kočići.

Livene nadogradnje se ne koriste tako često kao ranije jer je utvrđeno da liveni kočići

prouzrokuju tri puta češće frakture korena od fabričkih, a postoje i problemi sa retencijom

odlivka u kanalu. Posebne teškoće predstavlja izrada livene nadogradnje kod višekorenih zuba

sa disparalitetom korenova i kanala.1

Postoje različiti tipovi i oblici kočića, različite tehnike preparacije kanala kao i različiti materijali za cementiranje kočića i izradu nadogradnje oko kočića.

Funkcije kočića

Pulparni kočići imaju dve glavne funkcije:

a)da zaštite zub od unutrašnjih stresova i frakture

korena i

b) da obezbede retenciju restauracije.